Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ziet, wat grondeloze liefde - Ziet, welk een liefde! (Carl Johann Philipp Spitta/Albertine Kehrer/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 135

Ziet, wat grondeloze liefde - Ziet, welk een liefde!
(Carl Johann Philipp Spitta/Albertine Kehrer/
Johannes Thomas Rüegg)

Ziet, welk een liefde!

1. Ziet, wat grondeloze liefde
  God de Vader ons bewees,
hoe de zonne zijns erbarmens,
  't licht zijns aanschijns ons verrees!
Ziet, hoe Hij het beste en liefste
  voor 't onheiligste overgeeft:
zijnen Zoon voor onze zonden –
  ziet, hoe lief de Vader heeft! PDF - Midi

2. Ziet, o ziet wat groote liefde
  Jezus ons betonen wou,
hoe Hij 't grievendst leed verduurde
  dat Hij ons verzoenen zou!
Ziet, hoe Hij zijn bloed niet spaarde,
  ja den kruisdood niet ontzag –
broeders! ziet of dat geen liefde,
  hoogste liefde heten mag!

3. Ziet, met welk een trouwe liefde
  ons de Heilge Geest verlicht,
hoe Hij ook den grootsten zondaar
  ter behoud'nis onderricht,
hoe Hij tuchtigend en troostend
  den gelovige onderwijst … .
Groote, driemaal heilge Liefde,
  waar is 't hart, dat U niet prijst?

Albertine Kehrer, in: Johannes Riemens, Luit en Harp, 70-71.
Translated from the German Sehet, sehet, welche Liebe - Sehet, welch eine Liebe!
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi