Christ My Song-Logo
Hymn score of: Sen, o sen Guds kärlek varma! - Sen, vilken kärlek! (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 135

Sen, o sen Guds kärlek varma! - Sen, vilken kärlek!
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Sen, vilken kärlek!

Passionstiden.

1. Sen, o sen Guds kärlek varma!
  Ingen mänskas är den lik.
Se, han ville sig förbarma,
  mot oss alla nåderik.
Sen, o sen, hur Fadern vände
  uti salighet vår nöd,
då sin ende Son han sände
  att försona med sin död. PDF - Midi

2. Sen, o sen hans kärlek rika,
  då för oss hans hjärta brast,
för att oss med Gud förlika,
  uppå korset naglad fast!
I sin bön han inneslutit
  alla, alla i sin famn,
och för oss sitt blod utgjutit.
  Det är kärlek utan namn.

3. Sen, o sen hans kärlek milda,
  att han vill med fridens band
ena dem, som vandra skilda,
  leda dem till livets land.
Ande, du som varnar, lisar,
  skänker kraft och tålamod,
o, vem finns, som fyllest prisar
  dig, så helig, mild och god!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 20-21.
Translated from the German Sehet, sehet, welche Liebe - Sehet, welch eine Liebe!
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi