Christ My Song-Logo
Hymn score of: Strålende i lyse zoner - Påskehøjtid (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 137

Strålende i lyse zoner - Påskehøjtid
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Påskehøjtid.

1. Strålende i lyse zoner
  vandre, påskesol, din vej;
thi din Herre, min Forsoner,
  se, i graven blev han ej.
Dengang døende han bøjed
  hovedet, dit lys blev slukt,
åbne atter glansfuld øjet,
  graven er ej længer lukt! PDF - Midi

2. Jorderig, i fred du brede
  under himmelen dig ud;
thi han er ej mere dernede,
  gravens hus brød sønder Gud.
Dine stærke klipper skælved,
  da han ånded ud sin sjæl,
hils nu ham, som steg fra helved,
  trådte døden med sin hæl!

3. Men du selv, mit eget hjerte,
  sig mig, endte du din nød,
nu da Krist har endt sin smerte,
  da han gravens fængsel brød?
Fejrer du med påskeglæde,
  at din Herre nys opstod,
har du helt hørt op at græde,
  hævet højt det sunkne mod?

4. Har du med ham overvundet
  dødens, syndens mørke nat,
har fra det, som dig har bundet,
  du dig selv i frihed sat?
Eller tynger end dig sorgen,
  er i synden end du død,
har for dig en påskemorgen
  ingen nyfødt morgenglød?

5. O så lad dig dog ej dække
  mere nattens sorte slør,
Herren kun for dig at vække
  åbned gravens lukte dør.
Kom, af søvnen du dig hæve,
  kom, på Livets Fyrstes bud,
vågne, for pånyt at leve
  stige du fra graven ud!

6. Se, hvor nåderigt han rækker
  dig en gennemboret hånd,
af bedøvelsen han vækker,
  kalder kjærligt på din ånd.
Ingen straffedom du frygte,
  bliv tilbage du kun ej,
tag dig sammen, han din lygte
  være vil på dunkle vej!

7. Stå dog op, kom nyt til live;
  thi din søvn var lang og fast,
kraft til liv vil han dig give,
  for hvem dødens lænker brast.
Prøv kun synden at forsage,
  om du end er nok så mat,
han dig hjælper alle dage,
  som har gjort til dag din nat.

8. Tænk kun ej for længe efter,
  om du også kan og vil,
derved vinder ej du kræfter,
  mere svaghed kommer til.
Gud sig over dig forbarme
  vil, når selv du trøstigt går,
bærer dig på sine arme,
  når din kraft ej målet når.

9. Se, din Herre er opstået,
  for at selv du kan opstå,
frihed har for synd du fået,
  frank og frejdig kan du gå.
Vil du ham dig overgive,
  stryger han din lænke af,
ny du vågne skal til live,
  bagved dig stå tom din grav.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 8-11.
Translated from the German Wandle leuchtender und schöner - Osterfeier
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi