Christ My Song-Logo
Hymn score of: Vårsol, vandra fram din bana - Påsk (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 137

Vårsol, vandra fram din bana - Påsk
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Påsk.

1. Vårsol, vandra fram din bana
  strålande och ljus som förr!
Kristus med sin segerfana
  öppnat gravens stängda dörr.
När han huvu't böjde neder,
  dolde du i kvällsflor dig.
Nu din ban han själv bereder,
  därför går i glans din stig. PDF - Midi

2. Och du, jord, bred dina ängar
  under fridfull himmel ut!
Herren, som så mild dig hägnar,
  mörkret övervann till slut.
Dina starka klippor bräcktes,
  då sin sista suck han drog,
men se'n han ur döden väcktes,
  ler i fägring mark och skog.

3. O, min själ, ej du dig dölje!
  Upp och sjung ur frigjord barm,
att den mörka gravens hölje,
  Kristus bröt med väldig arm!
Kom, låt Påskens helga minne
  lyfta håg och sinn mot höjd,
och låt djupt i hjärtat inne
  fylla dig med helig fröjd!

4. Kanske är ock själv du bunden
  uti mörka synders garn,
bidar kanske ännu stunden
  att stå upp från skam och skarn,
eller är i flärd du fången.
  Arma träl, lyss då och hör,
hur den klingar påskasången,
  fri och glad från templets kör!

5. Låt ej mörkrets här betäcka
  mer din andes ljusa hopp!
Han att kunna dig uppväcka
  utur gravens djup stod opp.
Kom! Han ropar, livets förste,
  kom och se den öppna grift,
där han framgick, själv den störste!
  Kom och läs den helga skrift!

6. Han, som måst så bittert lida,
  vinkar nu med vänlig blick,
se i händer och i sida!
  Märk hans manligt milda skick!
Ryck dig upp! Ej må du bäva!
  Han ej hårt dig döma skall.
Ryck dig lös och uppåt sträva
  modigt i ditt barnakall!

7. Länge nog du sovit, broder,
  nu är tid att vakna opp.
Hör det sälla budskaps floder,
  brusande av nyfött hopp!
Påskens friska vårvind fläktar!
  Lyss! Du hör hans röst däri.
Ännu liksom fordom mäktar
  han allena göra fri.

8. Blott för länge ej du väntar,
  tills det kanske blir för sent!
Står han vid din dörr och gläntar,
  ack, så sopa huset rent!
Bjud din herre in att stiga!
  Duka bordet för din gäst,
att han snart må dig inviga
  för sin sista påskafest.

9. Han till livet är uppstånden.
  Därför kan ock du uppstå,
utur ångst och syndabanden
  segerglad till frihet gå.
Snart så lätt som pilgrimsskorna
  dragas dina bojor av,
och ditt hela liv det forna,
  syns dig likt den tomma grav.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta I, 1907, 22-24.
Translated from the German Wandle leuchtender und schöner - Osterfeier
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi