Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ak, atter stråler solen klar - Efter Bedrøvelsen (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 139

Ak, atter stråler solen klar - Efter Bedrøvelsen
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/ Johannes Thomas Rüegg)

Efter Bedrøvelsen.

1. Ak, atter stråler solen klar,
  som glæden i mit hjerte,
den dunkle vej er åbenbar,
  blidt løser sig min smerte.
Nu kan jeg atter frit engang
fra sjælen synge ud min sang;
  den toner til din ære. PDF - Midi

2. Du livets Gud, din magt er stor,
  jeg er i dine hænder;
et bud fra dig, det mindste ord,
  min skæbne snarligt vender;
O du har vendt den underfuldt,
du lys og lykke sendte huldt,
  som stråler fra dit øje.

3. Min sjæl sig følte så beklemt,
  så tung var prøvestunden;
det var, som Gud mig havde glemt
  som al min fryd var svunden.
Det, som var hjemme i mit bryst,
som smykked ud mit liv med lyst,
  det havde bort man revet.

4. Mit hele liv var formet om,
  der før var lyst af glæde;
nu gråden frem i øjet kom,
  og tungt det måtte græde.
Så smertefuld var da mit sind,
jeg hylled mig i sorgen ind,
  som kunne det mig trøste.

5. Jeg fatted ej, hvor du var god,
  at troen ejed styrke,
og angstfuldt bævede mit mod,
  rundt om så jeg kun mørke.
Du blev min Gud, og dog, hvor lidt
erkendte jeg, hvad end var mit,
  hvor dybt, hvad jeg forliste.

6. Og nu du lader lyset dog
  for mig betrængte skinne,
og mildt du mig i favnen tog,
  hvor jeg kan freden vinde.
Du gav mig fryd, nu er jeg glad,
brat for dit åsyn spredtes ad
  med sine skygger natten.

7. Så vil jeg af mit hjertes grund,
  af hjertens lyst dig prise;
selv ord du lagde i min mund,
  som må min tillid vise.
Er sangen ny, som toner ud,
er gammel dog din troskab, Gud,
  der mig for evigt følger.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 1873, 39-41.
Translated from the German Gottlob, das Licht geht wieder auf - Nach der Trübsal
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi