Christ My Song-Logo
Hymn score of: Se, ljuset strålar åter opp - Efter bedrövelsen (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 139

Se, ljuset strålar åter opp - Efter bedrövelsen
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Efter bedrövelsen.

1. Se, ljuset strålar åter opp,
  mitt bröst ny glädje andas.
Det klarnar nu, mitt levnadslopp,
  och frihetsdagen randas.
Nu kan jag än en gång som förr
till tack upplåta hjärtats dörr,
  till lov i sång och psalmer. PDF - Midi

2. Min levnads Gud, jag helt beror
  av vad du ger och tager.
Uti din hand min lycka bor,
  du skiftar natt och dager.
Nu ligger åter ljus min stig,
mitt sjunkna mod uppreser sig,
  min ande hoppas åter.

3. Det var så mörkt. Jag fick ej ro.
  Det tryckte på mitt sinne.
Min barndomsfrid, min ungdomstro
  flytt bort utur mitt minne.
Min kärlek död, mitt ljus utsläckt,
min dag var blott en kylig fläkt,
  av ingen sol upplivad.

4. Mitt liv var liksom smärtsamt ryckt
  ur gamla, kära banor.
Av sorg var sinnet ständigt tryckt.
  De slaknat, hoppets fanor.
Min enda lust i tårars dal
var att föröka mina kval
  och ruva på min smärta.

5. Mitt högsta goda ej du var.
  Jag ville mig ej trösta.
På mörk förtvivlan själen bar,
  den allt kan överrösta.
Dock blev du trofast, o min Gud,
mot den, som hatat dina bud,
  försmått din kärlek varma.

6. Och nu du låter lysa fram
  på nytt ditt anlet klara.
För blicken mild och allvarsam
  se nattens skuggor fara.
Du tager mig vid handen opp.
Jag känner åter mod och hopp
  till sjuka sinnen strömma.

7. Så vill jag utav hjärtats grund
  dig, gode Fader, prisa.
Du lägger själv uti min mun
  en munter morgonvisa.
Allt mera sorgens tankar fly.
Du mättar mig var morgon ny
  med nåd förutan ände.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 24-26.
Translated from the German Gottlob, das Licht geht wieder auf - Nach der Trübsal
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi