Christ My Song-Logo
Hymn score of: En velstand uden lige - Den kristnes velstand (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 140

En velstand uden lige - Den kristnes velstand
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Den kristnes velstand.

1. En velstand uden lige,
  det er den kristnes kår,
som denne verdens rige
  den her på jord ej får.
Nej den kan ingen tage
  og hilde i sit garn,
den kristne alle dage
  er Herrens rige barn. PDF - Midi

2. Han frejdigen kan træde
  for Herrens åsyn frem,
man hilser ham med glæde
  hist i hans rette hjem.
Om her på jord han funden
  har sorrig eller lyst,
hist har han adgang vunden
  til Herrens åbne bryst.

3. Af tjenere en skare
  han seer omkring sig stå,
som tro på jorden vare
  og nu for Herren gå.
De sig for ham forene,
  de ham forlade ej;
thi ham må alting tjene,
  som møder på hans vej.

4. Når engang jordelivet,
  hans barnetid, er endt,
hvad bliver ham da givet
  ved Kristi Testament?
Sin del af Kristi rige
  til arvelod han får:
slig velstand uden lige,
  det er den kristnes kår!

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 1873, 86-87.
Translated from the German Ein Wohlstand ohnegleichen - Des Christen Wohlstand
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi