Christ My Song-Logo
Hymn score of: De rijkdom van een' Christen - Eens Christens rijkdom (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 140

De rijkdom van een' Christen - Eens Christens rijkdom
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Eens Christens rijkdom.

1. De rijkdom van een' Christen
  is zo onmet'lijk groot!
Mij dunkt, als allen 't wisten,
  géén werd vergeefs genood.
Kind van den rijksten Vader
  is ieder die gelooft;
wat vijand hem ook nader',
  geen die deez' schat hem rooft. PDF - Midi

2. Vrij mag een Christen komen
  voor 's Vaders aangezicht.
Hij wordt daar aangenomen;
  hij wordt daar opgericht.
Wat onheil hij moog' duchten,
  wat tegenheid, hoe groot,
met alles mag hij vluchten
  tot 's eeuw'gen Vaders schoot!

3. Hij ziet in grote scharen
  als dienaars om zich staan,
wie eens zijn meerdren waren
  op vroegre levenspaân.
Zij komen hem begroeten,
  zij dienen allen mee:
want wat hem moge ontmoeten,
  't dient alles tot zijn vree!

4. En als hij eens gaat scheiden
  van 's levens vreugde en kruis,
dan mag hij 't erfdeel beiden
  in 't eeuwig Vaderhuis!
Och, of zij 't allen wisten,
  géén werd vergeefs genood:
de rijkdom van een' Christen
  is zo onmet'lijk groot!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 81-82.
Translated from the German Ein Wohlstand ohnegleichen - Des Christen Wohlstand
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi