Christ My Song-Logo
Hymn score of: En rikedom förutan like - En kristens lycka (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 140

En rikedom förutan like - En kristens lycka
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

En kristens lycka.

1. En rikedom förutan like
  var redlig kristen är beskärd,
långt härligare, än de rike
  förvärva sig i denna värld.
Ty vem kan väl från honom röva
  hans barnarätt hos Herren Gud?
Vad är det väl, som kan bedröva
  den tåligt lyder Herrens bud? ; PDF - Midi

2. Frimodigt kan han städse komma
  inför Guds klara öga fram,
kan se med alla Herrens fromma
  i tron mot korsets helga stam.
Vadhelst här nere honom möter,
  om medgång eller bitter sorg,
sin fot han ej mot stenen stöter.
  Gud är hans sköld, hans fasta borg.

3. Ej mörkrets furste mer förfärar
  en kristen med sin stolta makt.
De helga änglars starka härar
  om honom troget hålla vakt.
Han älskar som sig själv sin nästa,
  sin Gud han älskar överallt.
Allting får tjäna till hans bästa.
  Hans öde blir, som Gud befallt.

4. Och när i ålderns höst den slutar,
  hans levnads korta vandringstid,
mot Jesu bröst han stilla lutar
  sin kind och finner evig frid.
Han har för visst till sist att vänta
   en oförgänglig arvelott
med riklig ränta uppå ränta,
  när hans förlossnings dag uppgått.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 59-60.
Translated from the German Ein Wohlstand ohnegleichen - Des Christen Wohlstand
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi