Christ My Song-Logo
Hymn score of: En stille engel drager - Tålmod (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 142

En stille engel drager - Tålmod
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Tålmod.

1. En stille engel drager
  igennem jordens dal
med trøst for jordens plager,
  med lindring for dens kval.
Fra blikket lyser freden,
  han fører os i havn,
o følg ham tro herneden,
  Tålmod er englens navn! PDF - Midi

2. Han hjælper dig så trolig
  igennem jordens nød
og viser dig en bolig
  hinsides grav og død.
Når du vil helt forsage,
  han har dog frejdigt mod,
vil korset for dig drage
  og gøre enden god.

3. I stille vemod dølger
  han livets bittre strid,
trods lidenskabens bølger
  han stemmer sjælen blid.
Han læger sjælevunden
  hel sikkert, om ej snart,
han mildner prøvestunden,
  da lyser håbet klart.

4. Og over dine tårer
  han ej forbitres vil,
med hårdhed ej han sårer,
  han dækker fejlen til. –
Når stormen pisker voven,
  og håblos du dig tror,
han peger kun mod oven,
  men mæler ej et ord.

5. På alt, hvad du vil spørge,
  han har ej svar bered,
hans valgsprog er: hvi sørge
  så nær dit hvilested?
Så går han ved din side,
  han taler meget ej,
hans tanker fare vide
  til målet for din vej.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 127-128.
Translated from the German Es zieht ein stiller Engel - Geduld
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi