Christ My Song-Logo
Hymn score of: En fridens ängel stilla - Tålamod (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 142

En fridens ängel stilla - Tålamod
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Tålamod.

1. En fridens ängel stilla
  igenom rymden far.
Till tröst i storm och villa
  Gud honom skickat har.
Hans anlet speglar friden,
  hans blick är ren och god,
han täljer alltid tiden,
  hans namn är Tålamod. PDF - Midi

2. Så trofast han dig leder
  igenom livets dal,
dig dag för dag bereder
  för himlens fröjdesal.
Om faror dig förfära,
  om det ser dystert ut,
han hjälper korset bära,
  och allt blir gott till slut.

3. När ångest dig förvillar,
  han sänder dig sin tröst,
och kärleksrik han stillar
  ditt stormupprörda bröst,
han gör den mörka dagen
  snart åter ljus och klar,
och är av sår du slagen,
  han läkdom åt dig har.

4. Din bittra tår han torkar
  med handen saktelig,
när själv du intet orkar,
  gör han allting för dig.
Närhelst dig modet sviktar
  och sinnet knota vill,
han handen uppåt riktar,
  betänksam, tyst och still.

5. Där med varann de strida,
  ej blandar han sig i.
Hans valspråk heter: Bida!
  Snart sorgen är förbi.
Lugn går han vid din sida,
  ej mycket talar han,
han tänker sent och tida
  på dag, som komma kan.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta I, 1907, 37-38.
Translated from the German Es zieht ein stiller Engel - Geduld
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi