Christ My Song-Logo
Hymn score of: Kristus, som i dødens dale - Kristi tilsynekomst (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 145

Kristus, som i dødens dale - Kristi tilsynekomst
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Kristi tilsynekomst.

1. Kristus, som i dødens dale
  lyset tænder på vor vej,
i Herodes kongesale
  søgte jeg dig, fandt dig ej.
Glans og flitter så jeg prange,
  øjenlyst og kødets lyst,
ville dig min sjæl forlange,
  ubesvaret blev dens røst. PDF - Midi

2. Videre til skriftens lærde
  gik jeg, søgende om dig,
hjertet ville de forhærde,
  kunne trøst ej give mig.
Talte de endog som blinde
  om alt det, som hænded nys,
nej, blandt dem jeg ikke finde
  kunne frelsens klare lys.

3. Ud fra templet så jeg glimte
  offerbål med pragt og glans,
sporet vel jeg kunne skimte,
  ham dog skued ej min sans.
Da jeg så forgæves søgte
  Herren i Jerusalem,
uden tid og vej at frygte
  drog jeg imod Betlehem.

4. Og igennem gader tomme
  vandred jeg i ensomhed,
ingen vandrer så jeg komme
  for at sige mig besked.
Men fra himlens stille bue
  lyste mig en stjernes skin,
Gud min længsel ville skue,
  og jeg kom til Kristus ind.

5. Søger du, så vil du finde,
  bliv kun ikke træt og svag,
intet lad din længsel binde,
  snart vil opnå frelsens dag.
Følg og hold dig snart tilrede,
  fast i tro på Herrens Ord.
Lys fra oven skal dig lede,
  stjernen lyser den, som tror.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 4-5.
Translated from the German Der du in der Nacht des Todes - Erscheinung Christi
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi