Christ My Song-Logo
Hymn score of: I den natt, då du förråddes - Söka och finna (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 145

I den natt, då du förråddes - Söka och finna
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Söka och finna.

1. I den natt, då du förråddes,
  kom du, Herre, också fram
till Herodes och försmåddes,
  stilla, helig, allvarsam.
Än i hovets gyllne salar
  söker jag förgäves dig.
Ingen, ingen om dig talar.
  Ingen, ingen svarar mig. PDF - Midi

2. Till de mästare i skriften
  ställer sedan jag min gång.
Hur vitmenad ser jag griften!
  Hur förstummad psalm och sång!
Ack, de näpsa så försåtligt
  ljuset, som för tron rann opp.
Och det knappast är förlåtligt.
  Ej hos dem finns frid och hopp.

3. Se från tempelgård nu höjes
  helig sång och offerrök
och min arma själ förnöjes:
  Här är Herren. Kom och sök!
Fåfängt Livets Konung sökte
  jag i dig, Jerusalem.
Blott min längtan där sig ökte,
  och jag gick till Betlehem.

4. Ensam gick jag. Tyst och öde
  stigen långsamt ledde fram.
Stilla slumrade de döde
  djupt i jordens tysta famn.
Men på himlens mörka fäste
  brann en stjärna underbar.
I dess sken i tron jag läste,
  att från Gud ett bud hon bar.

5. "Om du söker, skall du finna,
  se jag själv vill stå dig bi.
Vill du livets krona vinna,
  Gud allen' gör from och fri.
Utan tvekan följ blott skriften,
  där är ledning, där är ljus!
Herren över tid och skiften
  leder dig till Faderns hus."

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 14-16.
Translated from the German Der du in der Nacht des Todes - Erscheinung Christi
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi