Christ My Song-Logo
Hymn score of: Frälsare för alla! - Syndares Frälsare (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1462

Frälsare för alla! - Syndares Frälsare (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Syndares Frälsare.

Passionspsalm.

1. Frälsare för alla!
  Ack, bevek mitt sinne,
  och till kamp du finne
städs mig redobogen!
  Uti bönen trägen,
  låt mig rätta, smala vägen
      all min tid
      i helig frid
    i sann tro och kärlek vandra,
    ej din vilja klandra! PDF - Midi

2. Lär mig du, o Herre,
  här din kärlek vörda,
  efter du min skuldabörda
ock på korset burit!
  Hjälp mig tacksam sjunga
  med en frigjord, helgad tunga,
      lyckliggjord
      av livets ord,
    med din visa ledning nöjder,
    nådens rena fröjder!

3. Skulder, dagligt större
  städs jag varse bliver,
  och om du mig frid ej giver
måste jag förtvivla.
  Fattig, svag och bruten,
  aldrig dock av dig förskjuten,
      stapplar jag,
      så blind och svag,
    huld du mig i handen taga,
    och mig till dig draga!

4. Låg jag ej, en fånge
  arm, i synden bunden,
  då du, Herre, rätta stunden
i min nöd mig sökte,  
  täcktes lösa banden,
  visa mig den rätta stranden,
      med ditt blod
      så mild och god
    mina tunga bojor krossa
    och min själ förlossa.

5. Stundom än jag gripes
  av de forna banden,
  varur, lik den svedda branden,
utur eld jag rycktes.
  Ständigt du mig hjälper,
  att min ovän mig ej stjälper,
      vart jag går,
      dock stadigt står,
    huld och trogen vid min sida,
    både sent och tida.

6. Dina rika löften
  aldrig än du svikit,
  aldrig från de dina vikit,
när dem nöd påfördes.
  Ofta jag får märka,
  vem det är mitt mod kan stärka,
      att ej frid
      vinns utan strid,
    och att du allena
    kan till kamp oss ena.

7. Än uti vårt ställe
  du för Fadern träder
  att med nådens helga kläder
oss beprydda göra.
  Syndaskulder alla
  från vårt bröst då måste falla.
      Ack, så god
      du med ditt blod
    till försoning oss bestänker,
    att ej synd oss kränker.

8. Detta blod, du låtit
  ymnigt nederflöda,
  giv, att frid det månde föda
åt mitt arma hjärta!
  Du som banat stigen,
  gjut var dag så mildeligen
      riklig tröst
      in i mitt bröst,
    led mig du vid handen
    till de goda landen!

9. Präst du är och Konung,
  trofast in i döden,
  tröstare mot dunkla öden,
lärare som ingen.
  Herde, god och trogen,
  gör mig dag för dag mer mogen,
      med nytt sinn’
      sist träda in
    i mitt rätta hem i ljuset
    uti fadershuset!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 21-25.
(6,5 orig: Ofta även jag får märka,)
Translated from the German Heiland aller Sünder! - Der Heiland der Sünder
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi