Christ My Song-Logo
Hymn score of: Menneskenes Frelser! - Synderens Frelser (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1462

Menneskenes Frelser! - Synderens Frelser
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Synderens Frelser.

1. Menneskenes Frelser!
  ved min sjæl du røre,
  at den ene dig må høre,
at i dig den søger
  alt, hvad den vil have.
  Lad din kærlighedens gave
      virke til,
      at den vil
    dig sig overgive;
    du dens tilflugt blive! PDF - Midi

2. Dagligen mig mere
  denne sandhed fylder,
  at jeg dig min frelse skylder;
lad så megen nåde
  ret min sjæl bevæge
  og mit hjerte vederkvæge;
      men i løn
      skal min bøn
    glad fra støvet stige
    til dit himmerige.

3. Ak, end må jeg stedse
  mere skyld opdage,
  den du kærlig bort må tage,
du må sjælen lutre.
  Svag jeg er og ussel,
  jeg bekender det med blussel!
      Men ved dig
      nåderig
    mine synder dækkes,
    håbet atter vækkes.

4. Før du mig forløser,
  før jeg dig har funden,
  er min sjæl i synden bunden;
ja, den mig behersked,
  den min modstand bøjed,
  frygtsomt sænkede jeg øjet;
      thi som træl
      jeg min sjæl
    måtte overdrage
    selv til syndens plage.

5. Men da du, min Frelser,
  med din hjælp dig viste,
  synden snart sin magt forliste;
og da til at lyde
  intet nu mig nøder,
  for min skyld min Frelser bøder,
      søger dog
      den sit åg
    over mig at bringe,
    vil mig end betvinge.

6. O! da står du mægtig,
  Herre, ved min side,
  trygt på dig vi kunne lide.
Selv når modet synker,
  lader du mig mærke,
  kun ved dig vi blive stærke.
      Kun din pagt
      giver magt;
    uden den, min fjende
    mig vil overvinde.

7. Men du vil os hjælpe,
  du til Gud vil bede
  og et hjem for os berede;
at han vore synder
  nådig os forlader,
  som sit barn den kære fader.
      I dit blod
      findes bod,
    end det gavner alle,
    når vi snuble, falde.

8. Nådigste Forløser!
  selv du gik i døden
  for at ende folkenøden,
himlens dør er åben.
  Men når end vi synde,
  trøsterig du vil forkynde:
      Håber trygt
      uden frygt,
    den, jeg vil bevare,
    truer ingen fare.

9. Sødt det er at høre
  denne milde stemme,
  aldrig vil jeg dig forglemme.
Hvor kan du mig trøste!
  Og for al min smerte
  åbner kærlig du dit hjerte.
      Milde Krist,
      her og hist
    dig jeg lader råde
    mig til evig både.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 43-46.
Translated from the German Heiland aller Sünder! - Der Heiland der Sünder
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi