Christ My Song-Logo
Hymn score of: Herre, ondt tålmodigen at lide - Skikker Eder i Tiden (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1465

Herre, ondt tålmodigen at lide - Skikker Eder i Tiden
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/ Johannes Thomas Rüegg)

Skikker Eder i Tiden.

1. Herre, ondt tålmodigen at lide
og dog kraftigt mod det onde stride,
  dertil danne du min hele flid;
lad i striden modet mig beholde,
selv i nød, ej kummer andre volde,
  så mig skikke i den onde tid. PDF - Midi

2. O min Gud, jeg dog så gerne vilde
dannes efter dig til denne milde
  sjælefred, som altid mindes det,
at ej den, som led ved ondskabs rænker,
nej, men den, som ondskab selv udtænker,
  ham kun har man at beklage ret.

3. Aldrig skælder du, når dig man skælder,
aldrig ondskab du med ondt gengælder;
  og du, Hellige, dog funden har
mere, langt mere, end jeg i mine synder
og min skyld det nogensinde finder,
  hvor fordærvet tiden er og var.

4. Ja, du havde ret vel at bestemme,
havde ret den onde at forglemme;
  men du følte selv din fjendes nød,
derfor vilde du dig mildt forbarme,
lide selv for ham og mig, jeg arme,
  hån og spot og kval og korsets død.

5. Vær mig nær, o Gud, med sjælefreden,
at jeg holder trofast ud herneden,
  vær mig nær, i dig er salighed;
o bestyrk mit arme, svage hjerte,
at det, mildt som du, ved al sin smerte
  lider stille og i ydmyghed.

6. At det altid sig i tålmod øver,
ej besejres af de tunge prøver,
  når det rammes hårdt i verdens strid.
Lad det skue da din himmel åben,
lad det lide ondt i tro og håben
  på en bedre, på en fredens tid.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 129-130.
Translated from the German Herr, das Böse willig zu erleiden - Schicket euch in die Zeit
  of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi