Christ My Song-Logo
Hymn score of: Värdes, Jesu, mig allt bättre lära - Skicken eder efter tiden! (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1465

Värdes, Jesu, mig allt bättre lära - Skicken eder efter tiden!
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Skicken eder efter tiden!

1. Värdes, Jesu, mig allt bättre lära,
hur jag skall min börda tåligt bära,
  gå till strid, som du, för själars frid,
ditt exempel efterfölja noga,
själv ej någon oförrätt tillfoga,
  rätt mig skicka för den onda tid! PDF - Midi

2. Värdes städs, o Jesu, ny mig dana,
tröttna ej att ständigt mig förmana
  att förbliva trogen i mitt kall!
Lär mig nästans skulder efterskänka!
Hjälp, mig bröders ära aldrig kränka,
  att ej själv en dag jag dömas skall!

3. Hjälp mig, ont med ont ej vedergälla,
men som du till Fadern hämnden ställa!
  Du dock mycket, mycket mera led,
du, som inga syndaskulder hade,
och när världen korset på dig lade,
  som en hjälte för oss striden stred.

4. Lätt du kunnat ifrån himlatroner
kalla ned de starka legioner,
  dock i tålamod ditt kors du bar.
Och bland gäldenärer dina
är ock jag. Du led min pina,
  och din död mitt liv, min frälsning var.

5. Låt din tröst, din frid mig aldrig fattas!
Låt din Andes kraft i mig ej mattas!
  Bliv hos mig min salighet, min fröjd!
Stärk och vederkvick mitt sorgsna sinne,
och hur stormen gnyr, du städs mig finne
  under dina vingars skugga nöjd!

6. Hjälp mig vara trygg i bittra öden
och beständigt trogen intill döden,
  kämpa ut i tro min sista strid!
Värdes sist en gång min själ bekröna
evigt med din segerkrona sköna!
  Då jag sluta skall mitt liv i frid!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 80-81.
Translated from the German Herr, das Böse willig zu erleiden - Schicket euch in die Zeit
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi