Christ My Song-Logo
Hymn score of: En gång min sista timma slår - Kristus har nederslagit dödens välde (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 148

En gång min sista timma slår - Kristus har nederslagit dödens välde (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Kristus har nederslagit dödens välde.

Långfredag.

1. En gång min sista timma slår.
  Den slocknar, livets gnista.
En gång på dödens stig jag går
  den dag, som blir min sista.
Ack, giv, att då, om icke förr,
jag ser rätt klart Guds rikes dörr
  stå för mig, arme, öppen! PDF - Midi

2. När forna vänners glesa hop
  fegt flyr ifrån mitt läger,
och jag i dödens mörka grop
  farväl till världen säger,
all världens fröjder torde bli
likt bubblor utan värde i,
  som hastigt springa sönder.

3. När inför mig i ohöljd dräkt
  då dödens konung träder,
vars lie mejar jordens släkt
  och all dess glans avkläder,
dess synder, laster, brott och skam,
som aldrig förr då stiga fram
  inför mitt häpna öga.

4. O, Herre Krist, ack, värdes då
  uti min sista timma,
invid min sida trofast stå!
  Låt mig din nåd förnimma!
Då vet jag visst och säkert tror,
att du, i evig kärlek stor,
  är starkare än döden.

5. För döden jag ej fruktar mer,
  blott du mitt värn förbliver.
Inför min syn din bild jag ser
  och helt åt dig mig giver.
Också för mig din kärlek brann,
och i din död jag också fann
  en väg till nådastolen.

6. Därför, när sista klockan slår,
  bliv, Herre, vid min sida!
Och när i dödens dal jag går,
  ack, värdes för mig strida,
att ej den sista livets nöd
må bli en sjukdom mig till död,
  men mig till evig hälsa!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta I, 1907, 20-21.
Translated from the German Wenn meine letzte Stunde schlägt - Christus hat dem Tode die Macht genommen
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi