Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hvem vil kærligt sig forbarme - Kristi fylde (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1480

Hvem vil kærligt sig forbarme - Kristi fylde
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Kristi fylde.

1. Hvem vil kærligt sig forbarme,
  vil vor anger ej forsmå;
hvem vil med udstrakte arme
  synderen imødegå?
Hvem vil al vor skyld tilgive,
  dække fejlen mildelig,
  og når døden nærmer sig,
hvem skal da vor tilflugt blive?
  Fatter mod, hos Jesus Krist
  nådens fylde findes vist. PDF - Midi

2. Hvor er hjælp for hjertesåret,
  hvor er for vor smerte trøst,
hvor er freden mildt beskåret
  dette hårdtbetrængte bryst?
Hvor kan sjælen finde pleje,
  når den håbet synke lod,
  vinde atter kraft og mod,
føres frem på gode veje?
  Frygter ej, hos Jesus Krist
  sådan nåde findes vist.

3. Hvor kan livet indhold vinde,
  så mod Gud det bøjer sig,
hvor kan jeg tilfredshed finde,
  der i skæbnen føjer sig?
Som et barn, der bliver ledet
  kærligt til sin faders skød,
  bliver jeg, trods sorg og nød,
til en salig fryd beredet!
  Thi min Herre, Jesus Krist
  skænker denne fryd forvist.

4. Hvem gav os med tanker blide
  øje for vort ringe værd,
vendte spottens pil til side,
  signed fredens stille færd?
Gav os kærlighed, som kender
  kun i given salighed,
  som til hjælp er snart bered,
glad iblandt de glade venner?
  Takker Gud; thi Jesus Krist
  denne nåde skænker vist.

5. Hvo har gjort, at vel til mode
  vi til grænseskellet nå,
lovet os et evigt gode,
  når herfra vi nøgne gå?
Hvo vil end engang på jorden
  til den sæd, som lagdes ned,
  skænke liv og salighed,
skyfri vår foruden torden?
  Tak og pris; thi Jesus Krist
  skænker dette alt forvist.

6. O du ene, som til alle
  skænker alt, som er os alt;
thi ved ham, som vi påkalde,
  nådens fylde dig tilfaldt!
Alle vil du kærligt råde,
  alle skulle nærmes dig,
  og for alle åbner sig
denne fylde af din nåde!
  Salig den, som nyder glad
  alt, hvad han i dig besad.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 1873, 83-85.
Translated from the German Wo ist göttliches Erbarmen - Die Fülle Christi
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi