Christ My Song-Logo
Hymn score of: Vem är den sig så förbarmar - Kristi fullhet (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1480

Vem är den sig så förbarmar - Kristi fullhet
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Kristi fullhet.

1. Vem är den sig så förbarmar,
  att han ingen sluter ut,
men på ömma kärleksarmar
  bär var ångerfull till slut,
all din synd så helt förlåter,
  all din brist så övertäckt,
  att din själ, ur dvalan väckt,
nöjd och tacksam hoppas åter? –
  Gläds! Du har i Herranom
  sådan nådens rikedom. PDF - Midi

2. Var finns balsam för var smärta,
  tröst i kropps- och själanöd,
hugnad för vart sorgset hjärta,
  tryggat hopp i liv och död?
Vem ger trötta själen vila,
  reser fallne stackarn opp,
  eggar dig att med nytt lopp
emot nya himlar ila? –
  Fatta mod! I Herranom
  har du kraftens rikedom.

3. Vem kan rätt din själ förnöja
  under livets sorg och ve,
att du kan ditt huvud böja,
  nöjd i varje skickelse,
kan som barn dig hjärtligt trygga
  vid den gode Faderns ord
  och för himmel, ej för jord
här din salighet uppbygga? –
  Fröjda dig, i Herranom
  har du glädjens rikedom.

4. Vem är den hos dig förvåller
  rent och ödmjukt barnasätt,
saktmod, som ej envist håller
  blott på sin förmenta rätt,
sanning som ej falsk kan vara,
  kärlek, som ej offer skyr,
  tapperhet, som icke flyr,
då det gäller möta fara? –
  Tacka Gud! I Herranom
  finns ock kärleks rikedom.

5. Vem gör till en vinning döden,
  när du ändat väl ditt lopp?
Vem i livets dunkla öden
  fyller dig med saligt hopp,
att när sist basunen skallar
  och du höra får hans röst,
  som dig en gång återlöst,
Gud till sin dig evigt kallar? –
  Gläds min själ! Din Frälserman
  sådant hopp förläna kan.

6. Jesus, du, som allt mig giver,
  som helt offrat dig för mig
och som likväl ständigt bliver
  lika rik evinnerlig,
öppna för oss alla famnen!
  Säg: jag ger dig evig ro.
  Se, vi vilja hos dig bo.
Led oss, drag oss in i hamnen!
  Salig den, som rätt förstår,
  vad i dig han har och får.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta I, 1907, 12-14.
Translated from the German Wo ist göttliches Erbarmen - Die Fülle Christi
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi