Christ My Song-Logo
Hymn score of: Varann vi funno, du och jag - Ett gott fynd (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1487

Varann vi funno, du och jag - Ett gott fynd
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Ett gott fynd.

1. Varann vi funno, du och jag,
  en gång på vägar underbara
och hoppas efter Guds behag
  än länge få tillsammans vara.
Hur ofta har jag icke sport,
vad gott vår Gud har med oss gjort.
  Och mycket skönt, som dig blev givet,
  nu är och blir min fröjd för livet. PDF - Midi

2. Därför min Gud jag tack hembär
  för dig, min levnads högsta lycka,
av hjärtats grund förnöjder är,
  blott intet dig från mig får rycka,
Din trogna kärlek aktar jag
allt dyrare för varje dag,
  jag vet, att den, som kärlek binder,
  besegrar många svåra hinder.

3. En stilla själ, som har Gud kär
  och drives av hans helga Anda,
som vishet av sin bibel lär,
  han förs ej bort av mångahanda.
Ett ädelt sinn, varpå en man
i med- och motgång lita kan,
  i alla livets skiften lika,
  ej kan sin trohets löften svika.

4. Gud löne dig! Han länge ren
  mitt hem igenom dig välsignat,
och utan dig för länge sen
  jag trött av livets bördor dignat.
Ett äro vi i hopp och tro.
I kärlek ha vi byggt vårt bo.
  Oss skall ej själva döden skilja.
  Ske blott, som förr, vår Faders vilja!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 33-34.
Translated from the German Wir haben uns, durch Gottes Hand - Der gute Fund
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi