Christ My Song-Logo
Hymn score of: Vi have, ført af Herrens hånd - Det gode fund. (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1487

Vi have, ført af Herrens hånd - Det gode fund.
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Det gode fund.

1. Vi have, ført af Herrens hånd,
  vej til hinanden fundet,
han knyttede det kære bånd,
  som har os fast forbundet.
Hvad dig hans gode Ånd har skænkt,
det har han også mig tiltænkt,
  og hvad han dig har givet,
  det smykker nu mig livet. PDF - Midi

2. Jeg takker Gud med frejdigt mod
  for dig; du er hans gave;
det er for mig en skæbne god
  din kærlighed at have.
På mangen dag, i mangt et år
den sandhed jeg bekræftet får,
  at den en perle finder,
  til hvem en sjæl sig binder,

3. Et hjerte fromt, mod Herren vendt,
  og af hans godhed drevet,
en kærlig sjæl, af Herren sendt,
  er til min trøst mig blevet;
et sind, hvorpå sig trygt en mand
i vel og ve forlade kan,
  som, fast til vennen bundet,
  er altid trofast fundet.

4. Så signe han dig, som ved dig
  mig rigeligt velsigner;
hans fred til os meddele sig,
  som verdens fred ej ligner.
I tro, i kærligheden een,
han gøre begges tanke ren,
  han måtte nådigt ville,
  at intet os skal skille.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 1873, 47-48.
Translated from the German Wir haben uns, durch Gottes Hand - Der gute Fund
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi