Christ My Song-Logo
Hymn score of: Fra Oliebjerget bølger - Herrens tårer (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1490

Fra Oliebjerget bølger - Herrens tårer
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Herrens tårer.

1. Fra Oliebjerget bølger
en hob; en anden følger
  med sang og frejdigt mod.
Hvem ærer man med salmer,
for hvem strøes der vel palmer,
  mens klæder bredes for hans fod? PDF - Midi

2. Dig, Jesus, de lovsynge,
for dig den glade klynge
  sin hyldest lægger ned.
Men du blandt jubelstemmer
dog synderne ej glemmer;
  o rige, store kærlighed!

3. Du ser, hvad de ej skue,
som ad din almagt true:
  den store dommedag.
Dit åsyn bliver stille,
fra øjet tårer trille,
  og gråden gør din stemme svag.

4. Du elsker dem så såre,
og i den stille tåre
  er kærligheden åbenbar.
Om også dig vi hade,
du kan os ej forlade,
  en plads for os dit hjerte har.

5. Du sidder på din trone,
dig smykker ærens krone,
  som slynges om dit hår;
dig bringe pris og ære
talløse englehære,
  din lov igennem himle går.

6. Dog dine tanker drage
til dem, som dig forsage,
  og som din fred forsmå;
de ligge dig på hjerte,
du ser dem kun med smerte
  fordærvelsen imødegå.

7. O synder, se hans tåre,
hvor han dig elsker såre,
  så fuld og klar den bryder frem.
Vil du din skyld begræde,
bereder ham du glæde,
  han græd jo for Jerusalem.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 1873, 78-80.
Translated from the German Vom Ölberg wogt es nieder - Die Tränen des Herrn
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi