Christ My Song-Logo
Hymn score of: Från Oljeberget skallar - Herrens tårar (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1490

Från Oljeberget skallar - Herrens tårar
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Herrens tårar.

Palmsöndag.

1. Från Oljeberget skallar
ett rop, som mäktigt kallar
  allt folk från dal och höjd.
Hör ljud av helga psalmer!
Se folk, som svänger palmer!
  Allt jubel är ock helig fröjd. PDF - Midi

2. Det är för dig de sjunga.
Det är för dig de unga
  gå fram i hyllningståg. —
Men stilla fram du rider.
Av hjärtats tysta strider
  mångt spår uti din blick jag såg.

3. Du ser med vefullt öga
från Oljeberget höga
  ned på den yra stad.
Och blicken grumlas åter.
Ditt hjärta bittert gråter.
  Vem kan vid sådan syn bli glad?

4. Dock än din kärlek strömmar.
Än uti nåd du ömmar
  för ditt förkomna folk.
Ännu till fjärran länder
med livets ord du sänder
  så mången helig fridens tolk.

5. Min frälsare, jag böjer
mitt knä för dig och höjer
  till tack och lov min röst.
Fastän från dig mig stänger
så mången mur, dock tränger
  till dig min suckan ur mitt bröst.

6. Ack, måtte bland de många,
dem köttets lustar fånga,
  jag aldrig räknas med,
att jag den själ ej sårar,
som under smärtetårar
  för oss så bitter ångest led!

7. O, mänska, det besinna!
Skall Jesu tår väl rinna
  förgäves för din skuld?
Upp, själ, dig själv att pröva!
Låt synd dig mer ej söva!
  Än kan din Gud dig bliva huld!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta I, 1907, 16-18.
Translated from the German Vom Ölberg wogt es nieder - Die Tränen des Herrn
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi