Christ My Song-Logo
Hymn score of: Wien stromen langs de wegen - De tranen des Heren (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes A. D. Molster/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1490

Wien stromen langs de wegen - De tranen des Heren
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes A. D. Molster/
Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

De tranen des Heren.

1. Wien stromen langs de wegen,
met klederen belegen,
  de scharen tegemoet?
Wien strooien ze onder 't galmen
der liederen, hun palmen
  en vers olijfgroen voor den voet? PDF - Midi

2. Gij, Heer der Heren, zijt het;
U looft het volk, U wijdt het
  zijn blijdschap en zijn lied;
en toch, – geen vreugdekreten
Uws volks doen U vergeten
  het onweer, nadrend in 't verschiet.

3. Schoon zij het niet ontdekken,
Gij ziet het samentrekken;
  't verdonkert Uw gelaat;
en onder Uw vermanen
getuigen Uwe tranen,
  hoezeer het U ter harte gaat!

4. O God'lijk mededogen,
dat uit Uw' wenende ogen
  o Zoon des mensen! spreekt;
en nog ziet ge even teder
op ene wereld neder,
  die naamloos diep in zonde steekt.

5. Gij hebt Uw' troon bestegen,
Gij hebt de kroon verkregen
  der hoogste majesteit;
waar U al de Englen eren,
en door der hemlen sferen
  Uw lof en glorie wordt verbreid!

6. En toch — met teer erbarmen
trekt Gij de ziel des armen,
  die U verwerpt, U aan.
En die U hier bestrijden
ziet Gij met medelijden
  ten eeuwigen verderven gaan.

7. Laat iedre traan des Heren,
verblinde mens, u leren,
  hoe wél Hij 't met u meent.
Leer u voor Hem te buigen,
en over u zal juichen
  Die om de bloedstad heeft geweend.

Met wijziging naar Johannes A. D. Molster.
Johannes Riemens, Luit en Harp, 123-125.
Translated from the German Vom Ölberg wogt es nieder - Die Tränen des Herrn
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi