Christ My Song-Logo
Hymn score of: Herre, du, som utan like - För nattvardsungdom (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1494

Herre, du, som utan like - För nattvardsungdom
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

För nattvardsungdom.

1. Herre, du, som utan like
  bär en faders ljuva namn
och för barnen i ditt rike
  öppnar vitt och brett din famn,
väck ur sömnen upp de unga!
  Drag dem upp ur synd och flärd!
Hjälp dem rätt din ära sjunga!
  Stöd dem i en farlig värld! PDF - Midi

2. Deras oerfarna sinnen
  liksom vattenbäckar led,
att ej syndens bittra minnen
  störa deras samvetsfrid!
Varje avsteg, ack, hur farligt
  just i deras ungdomsår!
Framåt, framåt, men dock varligt
  att mot ädelt mål det går.

3. Hjälp dem bliva dig till ära,
  pantor i rättfärdighet,
att till sist de frukter bära
  för båd' tid och evighet,
blomstra oss till fröjd och fägnad,
  öva mandom, flit och dygd,
i din Andes vård och hägnad
  hedra sina fäders bygd!

4. Med din nåd dem tidigt mätta!
  Vänd till allvar deras håg!
Må till dig sin lit de sätta,
  när dem möter motgångsvåg!
Sträck i livet och i döden
  över dem din starkhets hand,
att de genom alla öden
  hinna fram till fridens land!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 45-46.
Translated from the German O du Vater über alles - Für die Jugend of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi