Christ My Song-Logo
Hymn score of: Du, om hvem med hellig længsel - Han er trådt midt ind imellem eder (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 150

Du, om hvem med hellig længsel - Han er trådt midt ind imellem eder (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Han er trådt midt ind imellem eder.

1. Du, om hvem med hellig længsel
  tusind bad i Israel,
du kom til os i vor trængsel,
  Kristus og Immanuel!
skænked os din dyre fred,
alle frelsen er bered.
  nu skal ingen håbløs klage,
  ingen hjælpeløs forsage. PDF - Midi

2. Vel os! Alt i fordums dage
  bøn om dig mod himlen steg,
dengang, da med længsels klage
  David rørte strengens leg;
efter dig de skued ud,
frelsens nådigmilde Gud,
  under suk og fromme bønner
  alle retfærds sande sønner!

3. Gud ske tak, nu har vi vundet,
  du lod det i nåde ske,
det hvortil vor længsel stunded,
  det, som helst vi ville se.
Sløret faldt fra Herrens råd,
mildt han signede vor dåd,
  sandhed fædres bøn er vorden:
  Frelseren steg ned til Jorden!

4. Men skønt han til jord er draget,
  som han var af Herren sendt,
ej man har ham til sig taget;
  mangen kold har bort sig vendt,
lod ham upåagtet gå,
nåden ej man skønned på;
  skønt hans ord til frelsen fører,
  sjældent man hans stemme hører.

5. Og på mangen dør han banker,
  beder om at komme ind,
gæster os med blide tanker;
  men man lukker til sit sind.
Føler ej du selv din trang,
er forgæves kun hans gang;
  søger du i eget hjerte,
  har han lindring for din smerte.

6. Vide I, at han er kommen
  ned fra himlens høje bo
for at frelse os fra dommen,
  for vort synd at give ro?
Føler du dig som i havn,
når du nævner Jesu navn?
  Har du ham din sjæl forskrevet,
  er for evigt hans du blevet?

7. Lod du ham dit hjerte vinde,
  bærer du hans blide åg,
har du ham i sjælen inde?
  Ellers modstår du ham dog.
Følger du hans milde bud,
eller er han ej din Gud?
  Syng ham da dit Hosianna!
  Han kun ejer livets manna.

8. Hosianna, til din ære!
  Kristus, kom, drag ind til mig;
du skal mig velkommen være,
  åbent er mit hjerte dig.
O det banker i mit bryst,
venter dig med hellig lyst;
  kom, thi det er al min lykke,
  at min Gud skal hos mig bygge.

9. Ak, desværre alt for længe
  var for synden jeg en træl,
hårdt til dig jeg vel må trænge,
  den har kuet helt min sjæl.
Sejrende i hver en strid
kvalte den hver hellig id.
  Tage magten fra det onde
  ene du, min Frelser kunne.

10. Arve skal du jo et rige,
  du hos mig det finde kan;
ham kun må den stærke vige,
  som er stærkere end han.
Gør mig salig, o Guds Søn,
tag min kærlighed til løn,
  til engang din arv er vorden
  alle riger her på jorden!

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 1873, 6-9.
Translated from the German Du, des Zukunft einst erflehten - Er ist mitten unter euch
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi