Christ My Song-Logo
Hymn score of: Strö ut kvistar! Bred ut kläder - Han står mitt ibland eder (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 150

Strö ut kvistar! Bred ut kläder - Han står mitt ibland eder
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Han står mitt ibland eder.

Adventssång.

1. Strö ut kvistar! Bred ut kläder,
  trogna folk i Israel!
In uti din krets nu träder
  åter din Immanuel.
Nu är kommen nådens dag,
nu i fröjd och välbehag
  bytes månget år av längtan,
  mången hjärtesuck och trängtan. PDF - Midi

2. Vem kan tälja, vad han drömde,
  siaren i forna dar,
medan i sitt bröst han gömde
  löftet, han till söner bar?
Huru David harpan slog,
Salomo till seger drog,
  långsamt, släkte efter släkte,
  salighetens morgon bräckte.

3. Gud ske lov! Nu åter rinner
  upp rättfärdighetens sol,
som med rena strålar brinner
  kärleksfullt från pol till pol.
Nu fullbordas Fadrens råd.
Full med sanning och med nåd
  så till barn som fromme fäder,
  i vår krets nu Herren träder.

4. Ej det är till trogna vänner,
  nej, till fiender han går.
Världen honom icke känner,
  fast i hennes mitt han står.
Ej man aktar honom stort,
öppnar icke hjärtats port.
  Ropar han, man vill ej höra,
  ej i världens larm sig störa.

5. När han kärleksfullt och sakta
  klappar på vart hjärtas dörr,
huru få, som därpå akta! –
  Det är nu, som det var förr.
Den ej känna vill sitt fel,
har i Kristus ingen del,
  honom aldrig blygsel tränger,
  och sin Gud han utestänger.

6. Tänk på honom, som steg neder
  ifrån härlighetens tron,
övergav all makt och heder,
  fast han var Guds ende son.
Han nu frågar, om du vill
höra honom evigt till,
  utur dödens hand befriad
  och till evigt liv förnyad.

7. Vill du hjärtat honom giva,
  taga uppå dig hans ok?
Vill du för all framtid bliva
  mera omtänksam och klok?
Skynda, käre, gör ditt val:
Kristus eller Belial.
  Hälsa nu med hosianna
  den dig bjuder livets manna!

8. Hosianna! Vare hälsad
  han, som kom i Herrens namn!
Hans församling, glad och frälsad,
  villigt låter upp sin famn.
Dig vårt hjärta öppna vi.
Gjut din frid, din kraft däri!
  Kom att oss med anden fylla,
  att vi rätt vår konung hylla.

9. Oss, som varit fjärran gångna
  på den väg, som ej var god,
oss, i band och bojor fångna,
  utan segerkraft och mod,
lös oss, lyft oss till dig opp!
Stärk vår tro, befäst vårt hopp!
  Värdes oss med Gud förena!
  Du förmår det, du allena.

10. Dig tillhör det helga riket,
  din är makten, tag det in!
Länge nog vårt hopp blev sviket,
  tvivel rådde i vårt sinn.
Men nu strålar fram ur skyn
löftets stjärna för vår syn,
  tills en gång till din är vorden
  varje fläck, var vrå på jorden.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta I, 1907, 7-9.
Translated from the German Du, des Zukunft einst erflehten - Er ist mitten unter euch
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi