Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ziet, de winter is vervlogen - Lente (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1503

Ziet, de winter is vervlogen - Lente
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Lente.

"De winter is voorbij, de plasregen is over." (Hooglied 2,11)

1. Ziet, de winter is vervlogen,
  sneeuw en regen zijn voorbij!
't Leven, aan den dood onttogen,
  breekt zijn kluisters, en wordt vrij;
de natuur wordt allerwegen
  uit haar' winterslaap gewekt,
en op 't schoonst, door 's hemels zegen,
  met haar bruidstooi overdekt. PDF - Midi

2. De adem Gods gaat langs de velden,
  lang van licht en warmte ontbloot,
lentes vreugdestemmen melden
  de verrijz'nis uit den dood,
door al de ad'ren tintelt leven,
  heel 't gelaat der schepping bloost,
levens-melodieën zweven
  overal en onverpoosd.

3. De eerste ted're bloemen wagen
  de open kelk aan zachter lucht;
't is als schijnen zij te vragen,
  of voor goed de winter vlucht.
Daar wordt luid geroep vernomen:
  't onbezorgde vog'len-koor
juicht: de lente is weergekomen!
  Bloempjes! breekt uw winds'len door!

4. Zo wordt overal de tijding:
  "leven uit den dood" gebracht.
De aarde omgordt zich met verblijding,
  en de blauwe hemel lacht.
Christen, laat tot vreugde u noden!
  Leer het tekenschrift verstaan:
ook voor u en uwe doden
  breekt een lente-morgen aan!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 34-35.
Translated from the German Sieh, der Winter ist vergangen - Frühlingswunder
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi