Christ My Song-Logo
Hymn score of: Nu är vinterns tid förgången - Vårens under (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1503

Nu är vinterns tid förgången - Vårens under
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Vårens under.

1. Nu är vinterns tid förgången.
  Snön och kölden är förbi.
Böljan, under isen fången,
  sprängt sin boja och är fri.
Åter livet rör sig mäktigt.
  Vinden blåser ifrån väst,
medan allt, så glatt, så präktigt
  smyckar sig till vårens fest. PDF - Midi

2. Ut till skogar, fält och ängar
  sänder Gud sin varma fläkt,
och de kalla örtesängar
  livas av hans andedräkt.
Fram de dolda källor springa,
  frusna marken klär sig grön,
lärkans muntra drillar klinga,
  solen ler från bergets krön.

3. Blygt det späda blomsteröga
  tittar fram ur liten knopp,
blickar skyggt mot himlen höga
  bävande för vindars tropp.
Ifrån stadens torg och parker,
  sorlande, en viskning går,
tränger ut till skog och marker:
  Det är vår! Nu är det vår!

4. Hör, vad liv, vad lust och prassel
  överallt i hult och snår.
Längs med pilehäck och hassel
  långsamt plog och harv nu går.
Gläds, ty dessa tusen under
  Skaparn dig till godo gör!
Snart i höstens kulna stunder
  allt blir gult igen och dör.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 56-57.
Translated from the German Sieh, der Winter ist vergangen - Frühlingswunder
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi