Christ My Song-Logo
Hymn score of: Met vriendelijk kleurengetover - De ure van het avondgebed (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1504

Met vriendelijk kleurengetover - De ure van het avondgebed
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

De ure van het avondgebed.

1. Met vriendelijk kleurengetover
  zonk 't zonlicht in 't schemrend verschiet,
de vogelen zingen in 't lover
  hun stichtelijk avondlied. PDF - Midi

2. De bloemekens moeten wel zwijgen,
  van stem zijn zij immers beroofd;
maar zwijgend aanbiddende nijgen
  zij stil en eerbiedig het hoofd.

3. Waarheen ik het aangezicht wende,
  heerst plechtige stilte; in den vloed
weerkaatst zich 't gewelf zonder ende,
  de hemel in lichtenden gloed.

4. 't Schijnt alles te bidden om vrede;
  zacht fluistert een stemme tot mij:
Niet waar? gij bidt ook met ons mede,
  o mensenhart – bid ook gij!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 149.
Translated from the German Wie ist der Abend so traulich - Abendfeier
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi