Christ My Song-Logo
Hymn score of: Nu sjunker sol så stilla - Aftonandakt (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1504

Nu sjunker sol så stilla - Aftonandakt
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Aftonandakt.

1. Nu sjunker sol så stilla,
  och leende dagen dör,
re'n lärkan slutat att drilla,
  blott duvans kutter man hör. PDF - Midi

2. De blyga blommor tiga.
  Så tyst är deras bön.
De böja sin kalk och niga
  i syskonringen skön.

3. Och vart jag går i natten,
  sig stilla andakt ter.
I själva flodens vatten
  Guds frid sig sänker ner.

4. Allt levande nu biktar
  för Gud sin synd och flärd.
O, mänskobarn, vart riktar
  ditt hjärtas suck sin färd?

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 4-5.
Translated from the German Wie ist der Abend so traulich - Abendfeier
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi