Christ My Song-Logo
Hymn score of: Et saligt hus, som dig har til sig taget - Der er velsignelse over dette hus (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1505

Et saligt hus, som dig har til sig taget - Der er velsignelse over dette hus (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/ Johannes Thomas Rüegg)

Der er velsignelse over dette hus.

1. Et saligt hus, som dig har til sig taget,
  du sjælens Frelser, milde Jesus Krist,
hvor fremfor hver en gæst, som did er draget,
  du prises, æres, fejres allermest;
hvor alles hjerter dig imøde banke,
  og alles blikke glade til dig nå,
og alles læber spørge om din tanke,
  og alle ved dit bud opmærksomt stå. PDF - Midi

2. Et saligt hus, hvor mand og kvinde begge
  besjæles kærligt af den samme ånd;
du vil til samme fryd dem engang vække,
  derfor de vandre sammen, hånd i hånd.
Hvor begge uadskilleligen hænge
  ved dig i medgang, modgang, sorg og lyst,
hvor begge kun til dig, o Herre, trænge,
  og begge kun begære Ordets trøst.

3. Et saligt hus, hvor man de kære spæde
  med bønnens hænder lægger til din barm,
du, Børnevennen, glad ved deres glæde:
  mod fare skærmer dem din stærke arm.
Hvor om din fod de  gerne sig forsamle
  og gerne lytte til dit milde ord,
hvor alt som små de hen imod dig famle,
  og hvor enhver på dig, vor Frelser, tror.

4. Et saligt hus, hvor karl og pige kende
  dig: vidende, dit øje på dem ser,
og ved hvert værk af hellig iver brænde,
  at efter Herrens vilje og det sker;
hvor dig de tjene og for dig de stræbe,
  i kærlighed sagtmodige og frie,
hver syndig idræt alt i spiren dræbe,
  selv småting vise megen troskab i.

5. Et saligt hus, hvor glæden du fordeler,
  hvor man ved ingen glæde glemmer dig;
et saligt hus, hvor vunderne du heler,
  for alle Læge, alle hjælperig;
indtil sit dagværk hver engang fuldender,
  indtil engang de alle drage ud:
did hen, hvor dem den gode Fader sender,
  til sjælens rette hjem hos dig, og Gud.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 102-103.
Translated from the German O selig Haus, wo man dich aufgenommen - Diesem Hause ist Heil widerfahren
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi