Christ My Song-Logo
Hymn score of: Sällt är det hus, där dig man mottar gärna - I dag har Frälsning vederfarits detta hus (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1505

Sällt är det hus, där dig man mottar gärna - I dag har Frälsning vederfarits detta hus (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/ Johannes Thomas Rüegg)

I dag har Frälsning vederfarits detta hus.

1. Sällt är det hus, där dig man mottar gärna,
  du, som oss mänskobarn har älskat mest,
då ibland alla, som sig ditåt ärna,
  du är, osynlig, dock dess bästa gäst,
där alla dig en helig vördnad visa
  och på din minsta vink uppmärksamt se,
och allas läppar dina budord prisa,
  och allas ögon glatt emot dig le. PDF - Midi

2. Sällt är det hus, där man och hustru båda
  uti din kärlek ens till sinnes gå,
där stilla fridsamhet och endräkt råda,
  och uti tron på samma grund de stå.
I kärlek de varandras fel fördraga
  och hoppas än i livets nöd och brist,
och skiftar lyckan, av din hand de taga
  den onda som den goda dagen visst.

3. Sällt är det hus, där man de kära späda
  på bönens armar bär upp till din famn,
du barnavän, som föda kan och kläda
  och har ett namn som ljuvsta modersnamn,
där dag för dag med ren oskyldig tunga
  de äro med och stamma Herrens pris,
det helga ord förstå, din nåd besjunga
  och älska fädrens Gud på barnens vis.

4. Sällt är det hus, där trogen tjänarinna
  med glädje stannar kvar år efter år
och lärer sig av samma önskan brinna,
  ej efter lön men Herrens bifall trår,
som vet ditt klara öga på sig vaka
  och väl förstår hur hon sig skicka skall
och som vill hellre nöjets lust försaka
  än trohetsplikten i sitt ringa kall.

5. Sällt är det hus, som söker dig i sorgen
  och ej förgäter dig på glädjens dag.
I torparstugan och i kungaborgen
  vad är väl mänskors tröst? – hur arm och svag!
Men när en gång vårt timglas är utrunnet
  du leder själv oss till din himmels ljus,
där allt är ljust, ty mörkret är försvunnet,
  hem till det stora, sälla fadershus.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 35-36.
3,7 orig.: det helga ord förstå, den stora nåd besjunga.
Translated from the German O selig Haus, wo man dich aufgenommen - Diesem Hause ist Heil widerfahren
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi