Christ My Song-Logo
Hymn score of: Gelukkig huis, o Redder onzer zielen! - Dezen huize is zaligheid geschied (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes A. D. Molster/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1505

Gelukkig huis, o Redder onzer zielen! - Dezen huize is zaligheid geschied (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes A. D. Molster/
Johannes Thomas Rüegg)

Dezen huize is zaligheid geschied.

1. Gelukkig huis, o Redder onzer zielen!
  waar Gij de vreugd, waar Gij de vriend van zijt,
waar allen als verlosten voor U knielen,
  en aan Uw' dienst zich ieder heeft gewijd;
waar aller ogen aan Uw wenken hangen,
  waar aller hart voor U van liefde slaat,
waar aller mond U groot maakt met gezangen,
  waar aller voet in Uwe wegen gaat. PDF - Midi

2. Gelukkig huis, waar man en vrouw U kennen,
  en Gij het zijt, die hart aan hart verbindt,
en zij aan Uw gemeenschap zich gewennen,
  en iedre dag hen aan Uw voeten vindt;
waar zij zich eeuwig één in U gevoelen,
  en, vast aan U in liefde en leed verkleefd,
geen hoger heil begeren en bedoelen,
  dan dat in U zijn bron en oorsprong heeft.

3. Gelukkig huis, waar U de kindren loven
  en hart en mond ontsluiten tot Uw eer,
en zij door U gezegend zijn van boven,
  zo als Gij slechts vermoogt te zegnen, Heer!
Waar, in een wereld, overvol van jammren,
  en van verleidlijk schijnvermaak en zoet,
men U, den goeden Herder, deze lammren
  vertrouwend aanbeveelt en Gij ze hoedt.

4. Gelukkig huis, waar heer en vrouw beseffen,
  dat Gij het zijt, die over hen gebiedt,
en knechten, dat de woorden hen betreffen:
  gij dient den Here Christus niet om niet;
waar alle werk met U wordt ondernomen,
  en vaardig en met goeden moed verricht,
en alles stipt en heilig nagekomen;
  de minste last, gelijk de zwaarste plicht.

5. Gelukkig huis, waar 't volk, door U gezegend,
  U niet vergeet, maar zich in U verblijdt,
waar Gij het sterkt, als onspoed het bejegent,
  en aller arts en aller trooster zijt;
totdat eens ieders taak is afgeweven,
  en allen, in vertrouwen op Uw kruis,
het huis verlaten, hun ter woon gegeven,
  en overgaan in 't hemels Vaderhuis.

Johannes A. D. Molster, in: Johannes Riemens, Luit en Harp, 141-143.
Translated from the German O selig Haus, wo man dich aufgenommen - Diesem Hause ist Heil widerfahren
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi