Christ My Song-Logo
Hymn score of: Som moln, när det sig skockar - I mörka stunder (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1507

Som moln, när det sig skockar - I mörka stunder
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

I mörka stunder.

1. Som moln, när det sig skockar
  inunder himlen blå,
i mörka, runga flockar,
  så faller sorgen på. PDF - Midi

2. Jag så med ens mig känner
  till sinnes mörk och tung,
så ensam mitt bland vänner,
  så gammal, fastän ung.

3. Men liksom moln sig låter
  i åskregn lösas opp,
mitt bröst ock vidgas åter
  och fylls på nytt med hopp.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 71.
Translated from the German Die Wolken ziehn vorüber - Erheiterung durch Tränen
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi