Christ My Song-Logo
Hymn score of: O Jesus Kristus, frelser kær - Tak og bøn (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 151

O Jesus Kristus, frelser kær - Tak og bøn
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Tak og bøn.

1. O Jesus Kristus, frelser kær,
  til dig min sang har lydt
for det, som nu forgangent er,
  for det, som skabtes nyt. PDF - Midi

2. Forgangen er den syndefred,
  hvori jeg hildet var;
nu til min egen salighed
  du søvnen afbrudt har.

3. Ny længslen er, som drager ind
  mig mod en evig skat,
du sænked dybt den i mit sind,
  som længes dag og nat.

4. Og dog, hvor meget må forgå,
  hvor meget vorde nyt,
før jeg kan helt forklaret stå,
  af nåden overgydt.

5. Men du, som længslen stiller mild,
  tag vare da derpå,
at som du selv os have vil,
  du selv os danne må.

6. O hold mig vågen på min vagt
  og luttre du min sjæl!
Lad mig bestandigt give agt
  på sjælens sande vel.

7. Gør du for ånden lifligt dog,
  hvad kødet er forhadt;
lad let mig blive sandheds åg,
  lad ej mig synke mat.

8. Lad villigen os savne det,
  som skille kan fra dig,
og elske det, som er dig ret,
  og som gør lykkelig.

9. O gør af os, hvad selv du vil,
  forklar os i din Ånd,
fra oven send din kraft hertil
  og styrk den svage hånd.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 1873, 25-27.
Translated from the German O treuer Heiland Jesu Christ - Dank und Bitte
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi