Christ My Song-Logo
Hymn score of: Vi tacka dig för tid, som gått - Tack och bön (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 151

Vi tacka dig för tid, som gått - Tack och bön
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Tack och bön.

1. Vi tacka dig för tid, som gått,
  och för var morgon ny.
Till dig, som oss ej har försmått,
  till dig i tron vi fly. PDF - Midi

2. Förgången är den långa natt,
  som oss i bojor höll.
När ljuset kom: vårt hjärtas skatt,
  vår boja krossad föll.

3. Du tände i vårt bröst en brand,
  en längtans låga klar,
och ledde oss med varsam hand,
  fast stigen sällsam var.

4. Ännu rätt mycket återstår, –
  minns! livets dag är kort, –
förr'n tron sin rätta stadga får,
  att han ej domnar bort.

5. Du, som oss ser, oss känner bäst,
  vår frälserman, vår Gud,
vår konung och vår högste präst,
  drag fram de helga bud!

6. Väck oss ur dvalan varje dag.
  väck både själ ock kropp,
och led oss efter ditt behag
  i kärlek, tro och hopp!

7. Gör för vår ande ljuvt och kärt
  vart ok, var börda lätt,
och hjälp oss älska, det du lärt,
  din nåd besinna rätt!

8. Du, som oss skapat dig till pris,
  förhärliga din bild,
och handla som en fader vis
  med oss så god och mild!

9. Vi bedja dig så innerlig:
  Städs vid vår sida stå,
oss led och fostra, att med dig
  till sist vi målet nå!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 83-84.
Translated from the German O treuer Heiland Jesu Christ - Dank und Bitte
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi