Christ My Song-Logo
Hymn score of: Neem, Heer, den dank der Uwen aan - Dank en bede (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 151

Neem, Heer, den dank der Uwen aan - Dank en bede
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Dank en bede.

1. Neem, Heer, den dank der Uwen aan
  voor veel gewin, en veel gemis,
wijl er zoveel voorbijgegaan
  en nieuw geworden is! PDF - Midi

2. Voorbij is de onverschilligheid,
  die 't harte naar beneden trekt:
Gij hebt, tot onze zaligheid,
  ons, slapers, opgewekt.

3. Nieuw is 't verlangen onzer ziel,
  dat zich naar de eeuw'ge goedren richt;
genâ, die ons ten dele viel,
  maakte ons dit zoeken plicht.

4. Maar hoeveel ouds moet nog voorbij,
  en hoeveel nieuws moet nog verwacht,
eer 't leven gans veranderd zij
  door Uw genade en kracht!

5. Gij die 't verlangen wekt en stilt,
  dat zich aan U en 't eeuw'ge hecht,
vorm ons geheel, gelijk Gij wilt,
  maak ons geheel oprecht.

6. O houd niet op, en laat niet na,
  tot al het oude zij geweest,
en wij vernieuwd zijn door genâ
  naar lijf en ziel en geest.

7. Geef ons ten nieuwen leven kracht,
  daar 't vlees voor 's Geestes werking zwicht',
maak ons het juk der waarheid zacht,
  den last der liefde licht!

8. Maak ons van de ijdle wereld vrij,
  en lokt zij ons nog weder aan,
trek ons tot U, dan lopen wij
  des levens heilge baan!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 167-168.
Translated from the German O treuer Heiland Jesu Christ - Dank und Bitte
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi