Christ My Song-Logo
Hymn score of: O verblijdt u in Gods schepping! - De schoonheid der natuur (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 154

O verblijdt u in Gods schepping! - De schoonheid der natuur
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

De schoonheid der natuur.

1. O verblijdt u in Gods schepping!
  Ziet, hoe heerlijk schoon is de aard,
pronkstuk uit haars Makers handen,
  aller lof en hulde waard! PDF - Midi

2. Maar, hoe heerlijk ze ook moog' wezen,
  schepsel Gods, verrukkend schoon,
toch is de aarde slechts de voetbank
  van des groten Konings troon.

3. O verblijdt u in 't gestarnte,
  ziet den glans van zon en maan,
ziet, hoe zij zich keren, went'len
  langs de vastgestelde baan!

4. Maar, hoe zij ook schittren mogen,
  kunst-stuk van Zijn wijze hand,
't is toch van het kleed des Konings
  slechts de bont-gewerkte rand.

5. Heeft de voetbank Zijner voeten
  en de zoom Zijns kleeds die pracht,
wie zal dan den glans beschrijven
  die ons aan Zijn harte wacht?

Johannes Riemens, Luit en Harp, 28-29.
Translated from the German Freuet euch der schönen Erde - Die Schönheit der Natur
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi