Christ My Song-Logo
Hymn score of: Glädjens åt de fagra marker - Naturens skönhet (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 154

Glädjens åt de fagra marker - Naturens skönhet
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Naturens skönhet.

1. Glädjens åt de fagra marker,
  varav jorden är så rik!
Fröjden er åt fält och parker,
  skog och berg och sjö och vik! PDF - Midi

2. Och vad är hon likväl annat
  än hans låga fotapall,
som han till och med förbannat
  vid det första syndafall.

3. Fröjden er åt stjärnors vimmel!
  Tyst de skrida utan ord
på den dunkelblåa himmel,
  vänligt vinkande mot jord.

4. Dock, förbrunna och förödda,
  ökenlikt på nära håll,
glimta de, som pärlor, strödda
  på den Högstes mantelfåll.

5. Full av glans är fästets skara,
  jorden rik på tro och hopp.
Rikast likväl källan klara,
  där all skönhet rinner opp!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 58-59.
Translated from the German Freuet euch der schönen Erde - Die Schönheit der Natur
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi