Christ My Song-Logo
Hymn score of: Gij schone lelie op het veld - Aanmerkt de leliën des velds (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 249

Gij schone lelie op het veld - Aanmerkt de leliën des velds
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Aanmerkt de leliën des velds.

1. Gij schone lelie op het veld,
  wie heeft u voortgebracht?
Wie heeft u voor ons oog gesteld
  in zulk een wond're pracht? PDF - Midi

2. Wat gloed ligt op u uitgespreid,
  als 't zonlicht u bestraalt,
waarbij de glans en heerlijkheid
  van Salomo niet haalt!

3. God deed u rijzen uit den grond,
  en houdt voor u de wacht,
Hij is 't, die u zijn' engel zond
  tot wachter in den nacht.

4. Die wast uw kleed, zo fraai en fijn,
  en droogt het in den wind,
en bleekt het in den zonneschijn,
  en tooit zijn bloemenkind.

5. Gij schone lelie op het veld,
  in al uw glans en gloor,
tot voorbeeld zijt gij mij gesteld,
  opdat 'k u zie en hoor'!

6. Schoon bloempjen, aller liefde waard,
  hoe zingt ge uw kost'lijk lied:
"De God des hemels en der aard
  vergeet zijn bloem'kens niet!"

Johannes Riemens, Luit en Harp, 29-30.
Translated from the German Du schöne Lilie auf dem Feld - Sehet die Lilien auf dem Felde
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi