Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jag tänker dag och stunder - Glädje i Guds skapelse (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 136

Jag tänker dag och stunder - Glädje i Guds skapelse
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Glädje i Guds skapelse.

1. Jag tänker dag och stunder
  på himmel och på jord
och på de tusen under,
  som frambragts av hans ord.
Ännu i minsta bölja
  hans godhet speglar sig,
hans lust att överhölja
  med solsken mänskors stig. PDF - Midi

2. Ja, världarna förråda
  hans underbara makt.
Hans vishet kan du skåda,
  som allt i ordning bragt.
Sin stämpel, sitt insegel
  på stort som smått han satt,
och världen är hans spegel,
  så skön, fast svag och matt.

3. Se tusen vittnens skara!
  Se överallt hans spår!
Hans blick i stjärnor klara
  till varje blomma når.
Har du blott öppet öga
  och redlig barnasjäl,
du skönjer i det höga
  hans hand, som vill dig väl.

4. O, huru skönt att skåda,
  utöver hav och land,
hur alla ting förråda
  vår Faders högra hand.
Vem kan tillfyllest prisa
  Guds vishet, makt och nåd,
den godhet, han täcks visa,
  hans underfulla råd?

5. Så har det alltid varit,
  jag själv har sett hans spår.
Hans kärlek jag erfarit
  höst, vinter, sommar, vår.
Hur mycket blev mig givet
  i fröjd som sorgeår!
Han vägen är och livet,
  av honom allt jag får.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 53-54.
Translated from the German O du schönes Weltgebäude - Freude an der Schöpfung
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi