Christ My Song-Logo
Hymn score of: Säg mig, du fagra lilja - Skåden liljorna på marken! (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 249

Säg mig, du fagra lilja - Skåden liljorna på marken!
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Skåden liljorna på marken!

1. Säg mig, du fagra lilja,
  som ler i härlig prakt:
Vem har en sådan fägring
  uti din krona lagt? PDF - Midi

2. Vem vävde vita dräkten,
  med gyllne pärlor stänkt,
att ej ens konung Salomo
  sin brud en bättre skänkt?

3. Guds öga ifrån höjden
  i kärlek till dig ser
och skickar liten ängel
  om natten till dig ner.

4. Med daggens klara droppar
  ditt anlete han tvår.
Sen blekes det i solen,
  och bort från dig han går.

5. För mig, du fagra lilja,
  är du en förebild.
Du ger mig mången maning
  att vara glad och mild.

6. Du vet så väl, du lilja,
  att glädja är ditt kall,
och att du tåligt allting
  från höjden vänta skall.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 57-58.
Translated from the German Du schöne Lilie auf dem Feld - Sehet die Lilien auf dem Felde
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi