Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ven, drag ud til Herrens ære - Til dagværket (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 158

Ven, drag ud til Herrens ære - Til dagværket
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/ Johannes Thomas Rüegg)

Til dagværket.

1. Ven, drag ud til Herrens ære;
  thi fra Herren er du sendt;
frugt skal dine spirer bære,
  velbegyndt er halv fuldendt. PDF - Midi

2. Til din Gud du dig fortrøste,
  handle, som din Herre bød;
du skal så, om du vil høste,
  arbejde gør hvilen sød.

3. Ej ved lediggang du vinder,
  gavnlig er arbejdsomhed;
om fra panden sveden rinder,
  skæmmes du dog ej derved.

4. Tvivler du, om du har styrken,
  frygter, alt mislykkes må,
ved du dog, hver ærlig virken
  hisset skal belønning få.

5. Drag da ud til Herrens ære;
  thi fra Herren er du sendt;
frugt skal dine spirer bære,
  velbegyndt er halv fuldendt.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 1873, 51-52.
Translated from the German Gehe hin in Gottes Namen - Zum Tagwerk
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi