Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hurtigt börjat, hälften vunnet! - Till dagens gärning (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 158

Hurtigt börjat, hälften vunnet! - Till dagens gärning
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Till dagens gärning.

1. Hurtigt börjat, hälften vunnet!
  Grip ditt verk med glädje an!
Så din säd! Snart dagen svunnit,
  sen ej mer du verka kan. PDF - Midi

2. Ej beständigt må du skåda
  mot ett mål, som fjärran står!
Grip dig an! Låt stunden råda!
  Framåt går det år för år.

3. Aldrig fåfäng uppå torgen.
  Ständigt trogen i ditt kall.
Flitig var! Den tunga sorgen
  i ditt bo ej trivas skall.

4. Vad vet du, om du får leva
  för att njuta frukt och lön!
Tröttna icke! Framåt sträva!
  Kraften finner du i bön.

5. Vänta ej, tills åren vunnit!
  Grip på stunden verket an!
Så din säd! Snart dagen svunnit,
  sen ej mer du verka kan.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 4-5.
Translated from the German Gehe hin in Gottes Namen - Zum Tagwerk
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi