Christ My Song-Logo
Hymn score of: Zaaier, ga in Gods naam henen - IJverig aan den arbeid! (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 158

Zaaier, ga in Gods naam henen - IJverig aan den arbeid!
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

IJverig aan den arbeid!

Zaai uw zaad in de morgenstond. (Prediker 11,6)

1. Zaaier, ga in Gods naam henen,
  vang uw werk gemoedigd aan,
zaai uw zaad in de ochtendschemring:
  wat gedaan is, blijft gedaan! PDF - Midi

2. Wilt gij oogsten, gij moet zaaien,
  vlug u tot den arbeid spoên,
en verrichten, zonder dralen,
  wat uw hand vindt om te doen.

3. Ledigheid is zo gevaarlijk;
  vlijt brengt zoveel zegen aan:
eer de middagzon gaat dalen,
  moet u 't zweet op 't aanzicht staan.

4. Weet ge ook niet, wat u gelukken,
  of wat u mislukken zal,
toch, de Heer bekroont uw' arbeid,
  en Zijn gunst gaat bovenal.

5. Zaaier, ga in Gods naam henen,
  vang uw werk gemoedigd aan,
zaai uw zaad in de ochtendschemring:
  wat gedaan is, blijft gedaan!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 146-147.
Translated from the German Gehe hin in Gottes Namen - Zum Tagwerk
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi