Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hos min Jesus vil jeg blive - Jeg bliver altid hos dig (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 240

Hos min Jesus vil jeg blive - Jeg bliver altid hos dig
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Jeg bliver altid hos dig.

1. Hos min Jesus vil jeg blive,
  altid i din tjenest stå,
intet skal mig fra dig rive,
  dine veje vil jeg gå.
Du med Åndens rene luer
  skænker dine mod og kraft,
som en vinstok sine druer
  fylder med den ædle saft. PDF - Midi

2. Kan jeg vel det bedre have,
  end hos dig, hvis kærlighed
har så mangen nådesgave
  for min arme sjæl bered?
Kan jeg vel fortrøstning vinde,
  om hos dig ej, Herre stor,
du, som har al magten inde
  som i himlen, så på jord?

3. Hvor mon jeg slig Herre finder
  som min Jesus, mild og god,
han, som synden overvinder,
  køber løs mig med sit blod?
Ham jeg tager til min værge,
  som sit liv for mig gav hen,
skal jeg den ej troskab sværge,
  som i døden var min ven?

4. Kristus, ja! hos dig jeg bliver
  som i glæde, så i nød,
bliver hos dig og forskriver
  dig mit liv og dig min død.
Når du vinker, er jeg færdig,
  når du kalder, kommer jeg;
thi kun den er frelsen værdig,
  som i livet svigter ej.

5. Vær mig nær i livets færden,
  bliv, når aftnen kommer, Gud.
Når jeg må forlade verden,
  og når mørket bredes ud,
signende læg dine hænder
  på mit hoved med de ord:
Kære søn, her livet ender,
  hist dog lever den, som tror.

6. Blot du da hos mig vil våge,
  når jeg gruer for min død:
som i nattens skarpe tåge
  førend dagens morgenglød.
Og når mørkets dunkle vover
  skygge, lys da for min ånd,
at jeg glad må drage over
  til mit hjem, ført af din hånd.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 62-64.
Translated from the German Bei dir, Jesu, will ich bleiben - Ich bleibe stets bei dir
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi