Christ My Song-Logo
Hymn score of: Vid dig, Jesu, vill jag bliva - Jag förbliver städse vid dig (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 240

Vid dig, Jesu, vill jag bliva - Jag förbliver städse vid dig
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Jag förbliver städse vid dig.

1. Vid dig, Jesu, vill jag bliva,
  städs jag i din tjänst vill stå.
Intet skall mig från dig driva.
  Dina vägar vill jag gå.
Du, mitt livs liv, själen renar,
  viljan skänker helig kraft,
liksom vinträd't sina grenar
  genomtränger med sin kraft. PDF - Midi

2. Ej jag känner bättre håvor
  än dem du mig, arme, gett,
som så rika nådegåvor
  mig och alla har berett.
Var mer hugnad är jag vorden,
  än hos dig, o Jesu kär,
som i himlen och på jorden
  allra högsta makten bär!

3. Var kan jag en herre finna,
  som en sådan tjänst mig gör,
för att mig för evigt vinna
  själv på korset döden dör?
Skulle jag ej villigt svärja
  honom evig trohetsed,
som, att mig från smärtan värja,
  övermåttan bittert led!

4. Vid dig, Jesu, visst jag bliver,
  din i liv och död mig vet.
Dig i tron jag mig förskriver
  för båd' tid och evighet.
Hjälp, att jag en gång blir färdig
  gå i frid ur denna värld,
att för evigt bliva när dig
  efter livets ökenfärd!

5. Bliv mig när, då solen dalar!
  Bliv mig när i dödens stund!
Trygg blott mig ditt ord hugsvalar,
  bidar jag min sista blund.
Lägg, när sist min kraft vill domna
  svalkande på mig din hand!
Säg "Min son! Nu må du somna,
  tills du väcks i livets land!"

6. Aldrig från min bädd du vike
  under mina sista dar!
Låt mig se, hur i ditt rike
  himlen varder ljus och klar!
Som när morgonrodnan stiger,
  molnen skingras, vinden far,
jag i stilla frid inviger
  färden till min Gud och Far.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 34-36.
Translated from the German Bei dir, Jesu, will ich bleiben - Ich bleibe stets bei dir
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi