Christ My Song-Logo
Hymn score of: O kom, du Gud for sandhed - Pinse (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 246

O kom, du Gud for sandhed - Pinse (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Pinse.

1. O kom, du Gud for sandhed,
  og drag du til os ind,
udbred du lys og klarhed,
  forband bedrag og skin.
Udgyd din hellig Ånde,
  ved hjerte, læber rør,
at udi al vor vånde
  vi Gud bekende tør. PDF - Midi

2. O du, du hvem den største
  Regent os har tilsagt,
kun efter dig vi tørste,
  kom til os med din magt.
Giv, at i denne sløve,
  på troen arme tid
vi må med manddom øve
  de første kristnes id.

3. Dårskab og vantro brede
  alt stærkere sig ud,
derfor hold du os rede,
  giv våben os fra Gud.
Din kraft du os tilsige,
  tro og tålmodighed,
lad frygten fra os vige,
  bliv hos os, Kærlighed!

4. Det gælder frit at tale
  i denne ufrie tid,
Kristus i himlens sale
  er vor trods angst og strid.
Glid sagte, tidens vove!
  Ufred og kiv, forstum!
Vi prise vil og love
  vort Evangelium.

5. I fjerne hedninglande
  har kraftigt lydt dit Ord,
de frelsen måtte sande,
  fandt fred ved nådens bord.
Fra alle sider kommer
  man i dit rige ind,
er os du kun en dommer,
  mod os kun hårdt dit sind?

6. Ja sandelig fortjente
  vi slig en straffedom,
vi så jo, lyset brændte,
  og dog til lys ej kom.
O lad med ydmyg beden
  os frem for Herren gå,
at ordets lys herneden
  han end må lade stå.

7. Du, Helligånd, berede
  en Pinse fjern og nær,
du med din kraft os lede,
  vor faste støtte vær!
O, åbn du verdens hjerte,
  læg ordet i vor mund,
at udi fryd og smerte
  vi Gud bekende kun.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 12-14.
Translated from the German O komm, du Geist der Wahrheit - Pfingsten
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi